Pierwsze spotkanie Oddziału Poznańskiego PTK

Dnia 2.12.2023 r. miało miejsce pierwsze po pandemicznej przerwie spotkanie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kadencji 2023-2025, które zainaugurował Przewodniczący – Prof. Aleksander Araszkiewicz.

Tematem przewodnim spotkania były nowe zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące leczenia ostrych zespołów wieńcowych STEMI i NSTEMI, które przedstawił Prof. Maciej Lesiak – Kierownik I Kliniki Kardiologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Nowością zapoczątkowanej kadencji 2023-2025 jest cykl „WIELKO-polskie Towarzystwo Kardiologiczne”, który ma na celu poznanie aktywności poszczególnych ośrodków kardiologicznych z całego regionu. Jako pierwszy obecną działalność i dotychczasowe osiągnięcia Oddziału Kardiologicznego i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie zaprezentował Ordynator – doktor Sławomir Kępski.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udziału w tym wydarzeniu, które poza edukacyjnym i praktycznym charakterem miało również charakter poznawczy.

Poniżej galeria ze spotkania.

Opracowała:
dr med. Sylwia Sławek-Szmyt
Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTK