Zarząd

Zarząd Oddziału Poznańskiego PTK

Dane kontaktowe:

Katedra Kardiologii
I Klinika Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego
ul. Długa 1/ 2
61-848 Poznań
Tel. 61/ 854-91-46
Fax: 61/ 854-90-94

Skład Zarządu na kadencję 2023 – 2025 r.:

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Aleksander ARASZKIEWICZ
Poprzedni przewodniczący: dr hab. med. Zofia OKO-SARNOWSKA
Przewodniczący-elekt: dr med. Agnieszka KATARZYŃSKA-SZYMAŃSKA

Członkowie zarządu:
dr med. Sylwia SŁAWEK-SZMYT – sekretarz
dr med. Agata MARKIEWICZ – skarbnik

dr med. Daria KELLER
dr med. Justyna RAJEWSKA-TABOR
dr hab. med. Marek PRECH
prof. dr hab. med. Waldemar BOBKOWSKI